Rendelésfelvétel: +36-30-358-3236 | Ügyfélszolgálat: +36-20-941-1420

sikeresen kosárba helyezve!

Kosárban: termék ( Ft)

Bezárás    Tovább a kosárhoz
A kosár sikeresen kiürítve!
Bezárás
Hibás e-mail cím vagy jelszó!
Bezárás
Sikeres bejelentkezés!
Adatai kitöltésre kerültek!
Bezárás

Jogi nyilatkozat

Általános információk

A jelen Jogi Nyilatkozat a www.tppn.info honlapon („Honlap”) elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket rögzítik. A szolgáltatás során vásárlónakminősül a Honlap látogatója (a továbbiakban: "Vásárló"), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Vásárló a www.tppn.info szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

A Honlap fenntartója és üzemeltetője az UKKO Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 5., Tel: +36-20-941-1420, e-mail: [email protected]; a továbbiakban "UKKO").

A Honlapot minden igénybe vevő Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő, a Jogi Nyilatkozatot érintő módosításokat az UKKO a Honlapon közzéteszi. Az UKKO fenntartja a jogot, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatot bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgálja vagy módosítsa. Javasoljuk, hogy jövőbeni felhasználás céljából a jelen feltételeket nyomtassa ki.

Amennyiben a jelen Jogi Nyilatkozat és a Honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezései az irányadóak.

Szellemi tulajdon védelme

A weblapunkon szereplő szövegek, grafikák, fotók, audio- vagy videoanyagok, valamint ezek elrendezése (a továbbiakban: "Tartalom") a szerzői jogvédelem és más jogszabályok védelme alatt állnak. Az tppn.info portál fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az tppn.info portál előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.Az tppn.info portálról szerzett értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

 • nem módosítja az eredeti információt
 • a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti

Felelősség korlátozása és kizárása

A Honlap látogatása és használata saját kockázatra történik.

Az UKKO a használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az UKKO nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Az UKKO bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. Az tppn.info működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Vásárlóra nézve.

A Honlaphoz való hozzáféréssel, annak használatával, esetleges hiányosságával, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával kapcsolatban az UKKO a felelősségét kizárja, kivéve annyiban és abban a mértékben, amennyiben a Ptk., vagy más kógens jogszabály a felelősség korlátozását tiltja.

Az UKKO üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti, megszüntetheti, korlátozhatja, vagy eltávolíthatja a Honlap tartalmának egy részének vagy egészének az elérhetőségét. Az UKKO az itt közölteket frissítve időről időre módosíthatja a jelen Jogi Nyilatkozatot. A Vásárló vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy lássa, milyen Feltételeket köteles betartani a Honlap felhasználása során.

Hogy minél értékesebb tartalmat biztosítson látogatóinak, az UKKO különböző külső Honlapokra hivatkozhat. Külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor a Vásárló még az adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit. A Vásárló elfogadja, hogy az UKKO még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalak felett, ha a külső fél kapcsolatban áll az UKKO-val, és az UKKO semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen külső oldalakon létrehozott vagy megjelentett tartalomért. A más oldalakra mutató hivatkozások pusztán a Honlap Vásárlóinak kényelmét szolgálják.

Harmadik felek hivatkozásai

A Honlapon más oldalakra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. A Honlapon szereplő ilyen hivatkozások megjelenítése nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat az UKKO jóváhagyta. Ezek az oldalak és források az UKKO ellenőrzésén kívül esőnek minősülnek.

A jelen Honlap tartalmazhat a Honlap más Vásárlói által feltöltött információkat és anyagokat. Ezek az információk és anyagok azUKKO ellenőrzése és jóváhagyása nélkül is felkerülhetnek a Honlapra, vagy az UKKO Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalára például komment, hivatkozás formájában, melyeket az UKKO nem hagyott jóvá. A Honlapon, vagy a Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalon más Vásárlókáltal kifejtett nézetek nem tükrözik az UKKO által képviselt és felvállalt nézeteket és értékeket.

Magatartási szabályok

A Honlap használata során a Vásárló köteles minden alkalmazandó jogszabályt betartani, így különösen köteles mások jogainak, emberi méltóságának és jó hírének tiszteletben tartására. Az UKKO Honlapját, illetőleg az UKKO Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalát, az azokon kínált szolgáltatásainkat tilos felhasználni a jogszabályokat sértő módon.

Amennyiben a jelen Jogi Nyilatkozatot sértő tevékenység jut az UKKO tudomására, illetve a jelen Jogi Nyilatkozatot sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban, az UKKO jogosult – de nem köteles – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani.

Fórumszabályok és tartalmi előírások

Az UKKO Honlapján foglalt tartalom, közlemények hatékonyabb eljuttatása céljából Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalt üzemeltet, melyeken kommentek megosztására alkalmas fórumot alakíthat ki.

A fórumba érkező kommentek, kérések és bejegyzések a megjelenés előtt előzetes moderáláson eshetnek át. A moderálást nem automatizált rendszer végzi, hanem az UKKO munkatársai, ezért a moderálás válaszideje eltérő lehet. Az UKKO jogosult folyamatosan nyomon követni az eszmecseréket és a megjelenő egyéb bejegyzéseket és kéréseket. A fentiek tartalma azonban nem tekinthető az UKKO részéről semmilyen kötelezettségvállalásnak, és ennek megfelelően az UKKO a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja felelősségét minden olyan hibáért, meghibásodásért, téves állításért vagy pontatlanságért, amelyek esetlegesen a fent említett oldalak tartalmából eredően merülnek fel.

Fórumok és egyéb interaktív szolgáltatások igénybevétele során, illetve bármilyen olyan lehetőség használata során, amellyel a Vásárló akár az UKKO Honlapjára, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalára tartalmat tölt fel, kommentet ír, a Vásárló köteles az alábbi tartalmi előírásokat mindenben betartani („Tartalmi Előírások”). Az elírások a közlemények, bejegyzések vagy feltett anyagok minden részére és egészére is vonatkoznak. A közlemények és feltett anyagok:

 • Legyenek pontosak (ha tényeket tartalmaznak).
 • Legyenek eredetiek (ha véleményt tartalmaznak).
 • Feleljenek meg a magyar jogszabályoknak.

Az UKKO minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy felmérje azokat az esetleges kockázatokat, amelyeket a Honlapján, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalán elérhető fórumok harmadik személyek általi használata rejt felhasználói számára, és eseti alapon dönt arról, hogy az adott szolgáltatás moderálása szükséges-e (a moderálás típusára vonatkozó döntéssel együtt) e kockázatok fényében. Az UKKO nem köteles azonban fórumot vagy a honlapján biztosított felületeket felügyelniés kifejezetten kizár minden felelősséget minden olyan kár tekintetében, amely amiatt merül fel, hogy a felhasználó az – akár moderált, akár nem moderált felületen jogsértést követ el.

Amennyiben a Vásárló olyan hozzászólást, közleményt vagy bejegyzést talál, amely megítélése szerint sérti a jelen Jogi Nyilatkozatot, jogellenes vagy bármilyen módon a Tartalmi Előírásokba vagy a jelen Feltételekbe ütközik, e-mailben jelezheti azUKKOrészére [email protected] címen. Bejelentésében, kérjük, nevezze meg a kifogásolt tartalmat és annak pontos elérhetőségét, illetőleg a kifogásolás indokait.

Amennyiben az UKKO a saját belátása szerint eljárva úgy találja, hogy a Vásárló bejelentése megalapozott, úgy az adott tartalmat eltávolítja.

Az UKKO Honlapjára, a Facebook, Google+, Instagram, Pinterest.com oldalára feltöltött tartalmak nem minősülnek bizalmas és védett tartalomnak. A feltöltő Vásárló a tartalomhoz fűződő minden jogát fenntarthatja, de köteles korlátozott felhasználási jogot engedélyezni az UKKO számára az adott tartalom használatára, tárolására és másolására, valamint annak terjesztésére és harmadik személyek rendelkezésére bocsátására vonatkozóan.

Hivatkozások

A Honlapunk nyitólapjára mutató hivatkozást ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.

Alkalmazandó jog

A jelen Jogi Nyilatkozatra, annak tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók. A felek elfogadják a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

Elérhetőségek:

 • Az UKKO neve: UKKO Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Idegen nyelvű elnevezés: UKKO Limited Liability Company
 • Telefon: +36-20-941-1420;
 • E-mail: [email protected]
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-163794
 • Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 5.
 • Adószáma: 24322885-2-13

 

 
 

Szeretnél értesülni az akciókról, kedvezményekről és újdonságokról?

Iratkozz fel hírlevelünkre neved és email címed megadásával, és biztosan nem maradsz le semmiről.

Feliratkozom
UKKO Hungária Kft. Minden jog fenntartva.  |  2013-2020

Bezár